به وب سایت پایا محاسب خوش آمدید

1

نیاز ها و انتظارات شرکت های پیمانکاری شامل موارد زیر می باشد:

  1. ارزیابی و تعیین قیمت صحیح پروژه های اخذ شده
  2. اجرای اصولی و منظم مواد110،100،95، 169 و 169مکرر ق.م.م و ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده
  3. دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده و عدم اعمال مبالغ الزامی این قانون در صورتحساب مربوط به صورت وضعیت ها.
  4. رسیدگی به موقع مفاصا حساب های بیمه تامین اجتماعی هر قرارداد به تفکیک
  5. هماهنگی بخش کنترل پروژه با بخش مالی در یکسان سازی ومدل های تحریر و محاسبات فنی صورت وضعیت پیمان
  6. رسیدگی به موقع به روند ابطال ضمانت نامه ها در قرارداد های مختلف
  7. پیاده سازی قوانین و مقررات حاکم بر مناقصات کشوری
  8. مدیریت صحیح بر وصول مطالبات
  9. دریافت اعتبارات مالیاتی با پیمانکاران دست دوم

موارد فوق تنها بخشی از نیاز شرکت های پیمانکاری می باشد که در صورت عدم تحقق هر یک از آنها خسارات جبران ناپذیری را به شرکت ها تحمیل می نماید.

همین حالا با ما تماس بگیرید...تماس با ما

دی ان ان