به وب سایت پایا محاسب خوش آمدید

1

انجام خدمات مالی هرموسسه برعهده حسابدار آن موسسه می باشد اما مبهم بودن بعضی مراحل وپیچیدگی آنها سبب ایجاد مشکلات مالیاتی وضررهای جبران ناپذیری به برند و شرکت وارد می کند.

هرمدیرعاملی جهت کاهش هزینه ها ،  تداوم ،پیشرفت کسب وکار ، بهبود تصمیمات مالی وسرمایه گذاری اصولی به مشاوری باتجربه وآزموده شده نیازدارد.

 

قسمتی از وظایف مشاوران مالی :

1.ارائه رویه مناسب مالی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی

2.انتقال اطلاعات مالی و تشریح شرایط مالی و حسابداری جهت تصمیم گیری بهتر مدیران

3.مشاوره در سرمایه گذاری قابل برگشت

4.مشاوره جهت حذف هزینه های غیر ضروری

5.ارائه گزارشات حسابداری در بازه زمانی مشخص

6.مشاوره در امور بازار مالی حوزه فعالیت شرکت

7.تعیین روابط کار فی مابین کارگروکارفرما وارائه مشاوره درزمینه تهیه وتنظیم آئین نامه های انضباطی مربوطه

8.مشاوره درخرید،ادغام ویا انحلال شرکت

 

 

 

حق الزحمه مشاورمالی :

 حق الزحمه به عوامل مختلفی بستگی داردکه مهمترین آنها میزان مهارت ،تبحر وتجربه مشاوراست وهرشرکتی ازیک سیاست قیمت گذاری پیروی می کند.

به خاطرحساسیت مالی وجلوگیری ازشکست قبل ازانتخاب مشاورباید دررابطه با آن تحقیقات لازم رابه عمل آورد و به جرات می توان گفت شرکت پایا محاسب اکسیر ارقام با دراختیارداشتن تیمی مجرب از زبده ترین کارشناسان ازصفر تا صد امورمالی شرکت را تضمین می کند.

همین حالا با ما تماس بگیرید...تماس با ما

دی ان ان