به وب سایت پایا محاسب خوش آمدید

1

یکی ازمهمترین مسائل هرکسب وکار مدیریت  جریان های نقدی ورودی وخروجی است؛

مدیریت وجه نقد ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است لذا عدم مدیریت صحیح نقدینگی توان شرکت را در برخورد با امواج شدید ایجاد شده به واسطه دیون تجاری و غیر تجاری تقلیل خواهد داد .درمطالعه ای که در مورد عدم موفقیت  101 استارتاپ انجام شده نشان داد که علت اصلی ورشکستگی وحتی دربعضی موارد انحلال کسب وکارعدم کنترل وجه نقد و نقدینگی بوده است.

یکی ازعوامل سلامت اقتصادی هر کسب و کاری ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است.

ازآنجایی که وجه نقد یکی از مهمترین و ضروری ترین نیازهای هرکسب وکار و فعالیتی است ، بنابراین باید بهترین تصمیم برای استفاده از وجه نقد یا منابع نقدی هرسازمان گرفته شود تا به موازات آن ورود و خروج پول کنترل شده ای داشته باشیم.

 

 

نکات زیر برای برنامه ریزی باید مورد توجه قرار گیرد :

1.اطلاع کامل ازچگونگی گردش مالی ومیزان نقدینگی

2.روش های مختلف تامین مالی

3.کشف نقدینگی بدون حرکت

4.میزان اعتبار خود نزد بستانکاران جهت تاخیر در بازپرداخت دیون

همیشه یک مدیر باید آمادگی مواجه شدن با هزینه های برنامه ریزی نشده را داشته باشد.

شرکت پایامحاسب اکسیرارقام با تیمی متخصص همراه با نگرش هوشمندانه شما را در مدیریت وجه نقد و رسیدن به سودآوری پایدار همراهی می کند.

 

وجه نقد به عنوان یک دارایی جاری این امکان را برای شرکت فراهم خواهد آورد که بقای خود را در تلاطم های گسترش حفظ نماید اما نگهداری بیش از حد و غیر کارشناسی همین دارایی امکان بهره مندی از فرصت های مناسب سرمایه گزاری را از شما خواهد گرفت و در شرایط تورمی قطعا جز فرصت سوزی نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

حال باید با در نظر گرفتن  برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در آینده مسیر پیشرفت را هموار ساخته وبا بهره گیری ازمنابع دردسترس بیشترین وکارآمدترین ابزار های مالی را مورد استفاده قرار داد .

همین حالا با ما تماس بگیرید...تماس با ما

دی ان ان